Πρωτοπόρος της διεθνούς υπολογιστικής ιατρικής ο Γ. Σταματάκος!

Υψηλή διάκριση για τον Λάκωνα ερευνητή του ΕΜΠ

Σάββατο, 18 Ιανουάριος 2020 09:17 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Πρωτοπόρος της διεθνούς υπολογιστικής ιατρικής ο Γ. Σταματάκος!

Διεθνής αναγνωρισιμότητα για τον Αμυκλαίο-Σπαρτιάτη Δρ Γιώργο Σταματάκο, Διευθυντή Ερευνών (Research Professor) στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και διατελέσαντα  Επισκέπτη Καθηγητή στη ΣΗΜΜΥ, καθώς και στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Κρατιδίου Ζάαρλαντ της Γερμανίας. Ο κ. Σταματάκος εξελέγη πρόσφατα στο Παρίσι ως ένα από τα τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Board of Trustees) του διεθνούς Ινστιτούτου για την Εικονική Φυσιολογία του Ανθρώπου (Virtual Physiological Human Institute ή VPHi). Η εκλογή του έγινε κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Ινστιτούτου.

Η εν λόγω επιστημονική εταιρία που εστιάζει στην ανάπτυξη και στην κλινική εφαρμογή της αναδυόμενης και πολλά υποσχόμενης επιστημονικής και τεχνολογικής περιοχής της In Silico (ή Υπολογιστικής) Ιατρικής, εδρεύει στις Βρυξέλλες, ενώ τα μέλη της μπορεί να προέρχονται από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Τα άλλα δύο εκλεγέντα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου προέρχονται από το Πανεπιστήμιο του Ώκλαντ της Νέας Ζηλανδίας (Καθηγητής Peter Hunter) και από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ της Ολλανδίας (Καθηγητής Alfons Hoeckstra). Tο τριμελές, Διοικητικό Συμβούλιο του VPHi επιβλέπει και ελέγχει το πολυμελές Συμβούλιο Διευθυντών (Board of Directors) του Ινστιτούτου.

Στόχος της In Silico Ιατρικής είναι η ανάπτυξη πολύπλοκων μαθηματικών και υπολογιστικών προσομοιωτών της βιολογίας, της φυσιολογίας και της παθολογίας  ιστών, οργάνων και συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού καθώς και της απόκρισής τους σε ποικίλες θεραπευτικές επεμβάσεις ώστε να καθίσταται δυνατός ο πειραματισμός του κλινικού γιατρού στον υπολογιστή (in silico) πριν τη λήψη της εκάστοτε τελικής του απόφασης για τη θεραπευτική στρατηγική που θα ακολουθήσει. Στην όλη διαδικασία, η οποία αποσκοπεί στην επιλογή του καλύτερου δυνατού θεραπευτικού σχήματος για δεδομένο ασθενή, αξιοποιούνται τα ατομικά «πολυκλιμακωτά» δεδομένα του ασθενούς, δηλαδή δεδομένα από πολλές χωρο-χρονικές κλίμακες, όπως μοριακά, ιστοπαθολογικά και απεικονιστικά/τομογραφικά δεδομένα, καθώς και δεδομένα λειτουργικών σημάτων (καρδιογραφήματα,  εγκεφαλογραφήματα κτλ.). Τα παραπάνω στοιχεία υφίστανται μια ιδιαίτερα απαιτητική επεξεργασία από σύνθετα μαθηματικά-υπολογιστικά μοντέλα και αντίστοιχα υπολογιστικά συστήματα υψηλών επιδόσεων, τα οποία προβλέπουν και οπτικοποιούν την απόκριση του ανθρώπινου οργανισμού σε υποψήφια θεραπευτικά σχήματα, φάρμακα και/ή ιατρικές συσκευές. Οι προβλέψεις αυτές λειτουργούν σαν υποστηρηκτικά «εργαλεία» ακριβείας των αποφάσεων των γιατρών και η αξία τους έγκειται στο ότι αξιοποιούν με επιστημονικά αυστηρό και αξιόπιστο τρόπο την τρομακτικά μεγάλη συσσωρευμένη ποιοτική και ποσοτική γνώση και πληροφορία για τα υπερπολύπλοκα φαινόμενα κλινικού ενδιαφέροντος.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, πρακτικά, όλες οι βασικές περιοχές της μαθηματικής και της υπολογιστικής επιστήμης και τεχνολογίας έχουν επιστρατευθεί γι αυτό το σκοπό, λόγω της υψηλής πολυπλοκότητας του εγχειρήματος. Αν και η κύρια στρατηγική που έχει υιοθετηθεί από την In Silico Ιατρική είναι η «μηχανιστική προσομοίωση», δηλαδή η απευθείας μαθηματική μοντελοποίηση και προσομοίωση των βιολογικών, φυσικών και χημικών νόμων και κανόνων των υπερπολύπλοκων πολυκλιμακωτών φυσικών φαινομένων κλινικού ενδιαφέροντος, η Τεχνητή Νοημοσύνη παίζει και εδώ ένα σημαντικό ρόλο. Μέθοδοι Τεχνητής Νοημοσύνης καθώς και κλασικής Στατιστικής εφαρμόζονται  κυρίως σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ακόμη έλλειψη λεπτομερούς ποιοτικής και ποσοτικής κατανόησης των επί μέρους βιολογικών φαινομένων και των αλληλεπιδράσεών τους, ή όπου τα είδη των κλινικών δεδομένων που είναι δυνατό να συλλεχθούν δεν επαρκούν για την τροφοδότηση των υπαρχόντων πολυκλιμακωτών μηχανιστικών μοντέλων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί προσομοιωτές της in Silico Ιατρικής, όπως ο διεθνώς πρωτοποριακός Ογκοπροσομοιωτής (Oncosimulator) που προτάθηκε από το Γ. Σταματάκο και υλοποιήθηκε από την Ομάδα για την In Silico Ογκολογία και την In Silico Ιατρική των ΕΠΙΣΕΥ-ΣΗΜΜΥ-ΕΜΠ της οποίας και ηγείται,  βρίσκονται σε προχωρημένα στάδια κλινικής προσαρμογής και επιβεβαίωσης στα πλαίσια κατάλληλων διεθνών κλινικών δοκιμών. Για παράδειγμα ο Ογκοπροσομοιωτής του παιδιατρικού όγκου του νεφροβλαστώματος βρίσκεται στη φάση αναδρομικών κλινικών ελέγχων και σχεδιασμού κατάλληλων προοπτικών ελέγχων υπό την κλινική εποπτεία του Δρ Norbert Graf, Καθηγητή Παιδιατρικής Ογκολογίας και Αιματολογίας στο Πανεπιστήμιο του Ζάαρλαντ της Γερμανίας και Επικεφαλής του κλάδου νεφρικών όγκων της Διεθνούς Εταιρίας Παιδιατρικής Ογκολογίας (SIOP). Σημειώνεται ότι η δεκαπενταετής συνεργασία του Γ. Σταματάκου με το N. Graf καθώς και των αντίστοιχων ερευνητικών ομάδων έχει καταστεί άκρως επιτυχημένη και διεθνώς υποδειγματική.

Αξίζει, επίσης, να επισημανθεί ότι η χρηματοδότηση της ερευνητικής ομάδας του Γ. Σταματάκου έχει προέλθει αποκλειστικά από ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά, Ευρω-αμερικανικά, Ευρω-ιαπωνικά και σε πολύ μικρότερο βαθμό Ελληνικά ερευνητικά προγράμματα, με βασική και ανελαστική προϋπόθεση τη διεθνή αριστεία. Η χρηματοδότηση αυτή έπαιξε θεμελιώδη ρόλο στην αντίστοιχη έρευνα, ιδιαίτερα κατά την μακρά περίοδο της Ελληνικής οικονομικής κρίσης. Είναι αξιοσημείωτο ότι υπό συνθήκες ακραίας κρίσης, τα αποτελέσματα του μεγάλης κλίμακας ευρω-αμερικανικού ερευνητικού προγράμματος  CHIC για την In Silico Ογκολογία,  του οποίου ο Γ.Σ. υπήρξε ο επιστημονικός και ο γενικός συντονιστής, αξιολογήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ)  ως «άριστα» (excellent) και «μεγάλα επιτεύγματα» (great achievements), όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στον επίσημο ιστότοπο της ΕΕ.

Iστοσελίδα της Ερευνητικής Ομάδας για την In Silico Ογκολογία και την In Silico Ιατρική των ΕΠΙΣΕΥ-ΣΗΜΜΥ-ΕΜΠ, η οποία διευθύνεται από το Γιώργο Σταματάκο: www.in-silico-oncology.iccs.ntua.gr

PHOTO G STAMATAKOS LAKONIKOS TYPOS PAEDIATRIC SUMMER SCHOOL HOMBURG GERMANY SEPT 2019
Θερινό  Σχολείο Παιδιατρικής του Πανεπιστημίου του Saarland. Γερμανία, Σεπτέμβριος 2019. Ο Γιώργος Σταματάκος (κάτω αριστερά) ως Επισκέπτης Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του εν λόγω πανεπιστημίου με μεταπτυχιακούς σπουδαστές Ιατρικής από τη Γερμανία, την Κίνα και τη Ρωσία. Επίσκεψη στο Ρωμαϊκό Μουσείο του Schwarzenacker (Ηomburg, Saarland) πριν τη διεξαγωγή ελεύθερης συζήτησης με θέμα την In Silico Παιδιατρική Ογκολογία ως μελλοντικό ιατρικό κλάδο, κατά τη διάρκεια ενός δείπνου με ρωμαϊκά εδέσματα στoν παραπλήσιο Ρωμαϊκό αρχαιολογικό χώρο


Ποιος είναι ο Γ. Σταματάκος

Ο Γιώργος Σταματάκος γεννήθηκε το 1963 στο χωριό Αμύκλες Σπάρτης. Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο Αμυκλών και το 1ο Γυμνάσιο και το 1ο Λύκειο Σπάρτης. Είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και κάτοχος Master of Science στη Βιοϊατρική Τεχνολογία του Πανεπιστημίου Strathclyde της Γλασκώβης, Μεγ. Βρετανία. Είναι αριστούχος Διδάκτωρ Μηχανικός του ΕΜΠ στην Επιστήμη της Φυσικής. Καταλυτική για την όλη πορεία του υπήρξε η καθοδήγηση του Καθηγητή ΕΜΠ Νίκου Ουζούνογλου και της Καθηγήτριας ΕΜΠ Διδώς Γιόβα κατά τη διάρκεια της διδακτορικής του έρευνας στην Υπολογιστική Βιο-Οπτική και τον Υπολογιστικό Ηλεκτρομαγνητισμό. Εκπόνησε Μεταδιδακτορική έρευνα ως Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στο ΕΠΙΣΕΥ-ΣΗΜΜΥ-ΕΜΠ στο πεδίο της Ιατρικής Τεχνολογίας. Ακολούθως  εργάστηκε ως Ερευνητής στο ΕΠΙΣΕΥ-ΣΗΜΜΥ-ΕΜΠ όπου από το 2009, οπότε και εκλέχθηκε, είναι Διευθυντής Ερευνών (Research Professor). Παράλληλα, από το 2016 έως το 2019 υπήρξε Επισκέπτης Καθηγητής στη ΣΗΜΜΥ-ΕΜΠ, ενώ από την 1η Ιουλίου έως την 15η Σεπτεμβρίου 2019 υπήρξε αμειβόμενος από τη Γερμανία Επισκέπτης Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Γερμανικού Κρατιδίου του Ζάαρλαντ (Τομέας Παιδιατρικής και Ινστιτούτο Γονιδιωματικής του Ανθρώπου).

Έχει συγγράψει πάνω από 170 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων, κεφάλαια βιβλίων καθώς και βιβλία. Έχει οργανώσει πλειάδα διεθνών συνεδρίων και επιστημονικών συναντήσεων και έχει συμμετάσχει ως επικεφαλής δράσεων σε  πολυάριθμα ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Έχει καθοδηγήσει μεγάλο αριθμό διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών στη ΣΗΜΜΥ, ενώ έχει διδάξει εκτεταμένα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στη ΣΗΜΜΥ, σε άλλες σχολές του ΕΜΠ καθώς και στη Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων (Μεταπτυχιακή Σχολή της Σχολής Ευελπίδων). Εισήγαγε πρώτος διεθνώς την έννοια και το σύστημα του «Ογκοπροσομοιωτή» (Oncosimulator) όπως επίσης τους όρους «In Silico Ακτινο-ογκολογία» (In Silico Radiation Oncology) και «In Silico Oγκολογία» (In Silico Oncology). Oι δύο τελευταίοι όροι έδωσαν το έναυσμα για τη διαμόρφωση της ευρύτερης αναδυόμενης επιστημονικής περιοχής της In Silico Ιατρικής (In Silico Medicine), όπως τεκμηριωμένα αναφέρεται στη διεθνή ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia (λήμμα «In Silico Medicine»).  Αξίζει να αναφερθεί εδώ η διατύπωση στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαικής Επιτροπής: «“Η In Silico Ιατρική θα είναι το μέλλον” (“In silico medicine will be the future”)».  

Ο Γιώργος Σταματάκος ηγήθηκε, επίσης, της ανάπτυξης του πρώτου διεθνώς Ογκοπροσομοιωτή στα πλαίσια του Ευρω-ιαπωνικού ερευνητικού προγράμματος ACGT καθώς και πολλών άλλων Ογκοπροσομοιωτών για ποικίλους τύπους καρκινικών όγκων. Υπήρξε o επιστημονικός και ο γενικός συντονιστής του μεγάλης κλίμακας τετραετούς ευρω-αμερικανικού ερευνητικού προγράμματος CHIC για την In Silico Oγκολογία. Στο εν λόγω εγχείρημα Βοηθός Κλινικός Συντονιστής ήταν ο Γερμανός Καθηγητής Παιδιατρικής Ογκολογίας Norbert Graf. Τα αποτελέσματα τού εν λόγω προγράμματος αξιολογήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως «άριστα», καθώς και ως «μεγάλα επιτεύγματα» («great achievements»).  

O Γιώργος Σταματάκος συνεξέδωσε με τον T. Deisboeck, Αναπληρωτή Καθηγητή Aκτινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Harvard το πρώτο διεθνές διδακτικό βιβλίο μεταπτυχιακού επιπέδου με τίτλο «Πολυκλιμακωτή Πρoσομοίωση του Καρκίνου» («Multiscale Cancer Modelling»). Το εν λόγω βιβλίο έχει καταστεί διεθνώς βασικό διδακτικό εγχειρίδιο για την αντίστοιχη γνωστική περιοχή. Συμμετείχε ως προσκεκλημένος ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραμμα των ΗΠΑ με τίτλο «Κέντρο για την Ανάπτυξη ενός Εικονικού  Ογκου» (CViT) υπό το συντονισμό του Γενικού Νοσοκομείου της Μασσαχουσέττης. Το 2014 διαμόρφωσε και  πρότεινε στη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) της ΣΗΜΜΥ, ΕΜΠ το πρώτο διεθνώς  μεταπτυχιακό μάθημα  για την In Silico Ιατρική  με τίτλο «Πολυκλιμακωτή Προσομοίωση της Ασθένειας του Καρκίνου και In Silico Iατρική». Στη συνέχεια μιας ιδιαίτερα παραγωγικής αλληλεπίδρασής του με τη ΓΣ της ΣΗΜΜΥ, ΕΜΠ  και της ενσωμάτωσης των παρατηρήσεων και των συμβουλών της τελευταίας, πραγματοποιήθηκε η αποδοχή και η εισαγωγή του μαθήματος στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ. Το μάθημα διδάσκεται από το Γιώργο Σταματάκο συνεχώς από το 2014 και το ενδιαφέρον και η συμμετοχή των διδακτορικών σπουδαστών της ΣΗΜΜΥ είναι ενθουσιώδη. Τον Οκτώβριο του 2019 στο Παρίσι ο Γιώργος Σταματάκος εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση των μελών του διεθνούς Ινστιτούτου για την Εικονική Φυσιολογία του Ανθρώπου (VPHi), που εδρεύει στις Βρυξέλλες, ως ένα από τα τρία μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου (Board of Trustees).

PHOTO G STAMATAKOS LAKONIKOS TYPOS SAARBRUECKEN GERMANY AUGUST 2019
Ο Γιώργος Σταματάκος στο Saarbruecken (πρωτεύουσα του Γερμανικού κρατιδίου του Saarland), κατά την ερευνητική και διδακτική παραμονή του στη Γερμανία το καλοκαίρι του 2019

 

Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του "Λακωνικού Τύπου", της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία 20 και πλέον ετών

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
του ΚΥΡ
Το κλίκ της ημέρας
του ΚΥΡ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Σπανός Γεώργιος