«Ασθμαίνουν» οι τουριστικές επιχειρήσεις

Διορθωτικά μέτρα προτείνουν οι ξενοδοχειακές ενώσεις της Περιφέρειας
Δευτέρα, 12 Νοέμβριος 2012 02:00 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
«Ασθμαίνουν» οι τουριστικές επιχειρήσεις
Θεωρώντας επιτακτική πλέον την ανάγκη μιας πιο παραγωγικής τροχιάς δράσης και ουσιαστικής παρέμβασης, οι ξενοδοχειακές ενώσεις, αφού αποτίμησαν τα αποτελέσματα της τουριστικής αναπτυξιακής πορείας της Πελοποννήσου, αξιολόγησαν τις έως σήμερα δράσεις και συνεργασίες των θεσμικών φορέων και Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους συλλογικούς φορείς του Ιδιωτικού Τουριστικού Τομέα και την εφαρμοζόμενη από την Πολιτεία τουριστική και οικονομική πολιτική.
Στο πλαίσιο των προτάσεων που κατατέθηκαν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας, οι ενώσεις εισηγήθηκαν την σύσταση- όπου δεν υφίστανται- και την αποτελεσματική λειτουργία των Οργανισμών και Επιτροπών Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης, καθώς και όλων των αρμόδιων θεσμικών φορέων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η δυναμική συνεργασία του ιδιωτικού τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επεσήμαναν μάλιστα την ανάγκη λήψης μέτρων αναπτυξιακής πολιτικής, αλλά και μέτρων που θα αποσκοπούν στη μείωση του λειτουργικού κόστους των τουριστικών επιχειρήσεων.
Στο τραπέζι των συζητήσεων τέθηκαν και οι δεσμέυσεις της αιρετής περιφέρειας για τον τουρισμό, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στον αρχικό της προγραμματισμό, αλλά και στα αποτελέσματα της 1ης Διαβούλευσης για τον Τουρισμό που πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο τον Ιανουάριο του 2011.
Ειδικότερα, όπως σημειώθηκε στη σύσκεψη, η Περιφέρεια έπρεπε ήδη να έχει προχωρήσει:
-στη θεσμοθέτηση Διεύθυνσης Τουρισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου με στόχο τη σύσταση Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού και Τοπικών Ομάδων Δράσης και Αξιολόγησης, στους κόλπους των οποίων θα συμμετείχαν επαγγελματίες, αιρετοί και μόνιμο διοικητικό προσωπικό της Περιφέρειας ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση του έργου.
-στη θεσμοθέτηση Επιτροπής Διαβούλευσης για θέματα τουρισμού στην Πελοπόννησο.
-στην αντιμετώπιση της Πελοποννήσου ως ενιαίου τουριστικού προορισμού, συμπεριλαμβανομένων και των νομών Ηλείας και Αχαΐας.
-στη δημιουργία Πελοποννησιακού Συμφώνου Ποιότητας και Πιστοποίησης των Επιχειρήσεων και
-στην εκπόνηση Marketing Plan, με στόχο τον εντοπισμό των τμημάτων αγοράς και των μέσων προσέγγισής τους.
«Θα πρέπει επιτέλους να κατανοήσουμε και να παραδεχτούμε ότι ο τουρισμός για την περιφέρεια Πελοποννήσου, μπορεί να αποτελέσει τον βασικότερο κεντρικό πυλώνα για την ανάπτυξη της, αλλά και να δώσει την αληθινή ελπίδα για οικονομική ανάκαμψη και έξοδο από την κρίση», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.
Έχοντας ως στόχο λοιπόν την περαιτέρω ανάδειξη του πελοποννησιακού τουριστικού προϊόντος, αλλά και την τόνωση της τουριστικής ζήτησης, οι ενώσεις έθεσαν ως προτεραιότητα, μεταξύ άλλων, την ολοκλήρωση των μελετών για την μετατροπή του στρατιωτικού αεροδρομίου της Τρίπολης σε πολιτικό, προσελκύοντας αεροπορικές εταιρίες χαμηλού κόστους, την αξιοποίηση μαρινών και την μετατροπή λιμανιών σε χώρους υποδοχής κρουαζιέρας, την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου, τη βελτίωση των οδικών αξόνων, αλλά και την ορθολογιστική διαχείριση των απορριμμάτων.
Κοινή διαπίστωση όλων των ενώσεων και των συλλόγων ήταν η οικονομική πλέον ασφυξία των τουριστικών επιχειρήσεων, η οποία αποδόθηκε στην έλλειψη αναπτυξιακής πολιτικής, στην φοροεισπρακτική οικονομική πολιτική, στην έλλειψη ρευστότητας και στην αδυναμία χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με την οικονομική ανασφάλεια που χαρακτηρίζει αυτή την περίοδο τους Έλληνες.
Στο πλαίσιο αυτό, προτάθηκε η ανάληψη πρωτοβουλιών τόσο από τους επιχειρηματίες όσο και από την Πολιτεία, προκειμένου να ανακάμψει ο δοκιμαζόμενος τουριστικός τομέας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, οι τουριστικοί επιχειρηματίες επιβάλλεται να συγκρατήσουν τις τιμές τους και την  ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών τους σε σταθερά ελκυστικά επίπεδα, ενώ η Πολιτεία, από την πλευρά της, πρέπει να περάσει στην κατάρτιση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης, το οποίο, σύμφωνα με τις ενώσεις, παραμένει πάντα ένα ζητούμενο.
Πολλές όμως ήταν οι προτάσεις που κατατέθηκαν και για την μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων. Βασικά αιτήματα των ενώσεων παραμένουν η άμεση μείωση του ΦΠΑ στις κύριες και συμπληρωματικές τουριστικές υπηρεσίες, η δραστική μείωση έως και 15% των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και η συνέχιση της κινητροδότησης για την  διατήρηση και την αύξηση των θέσεων εργασίας στις ξενοδοχειακές  και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις.
Όσον αφορά στο επαυξημένο κόστος λειτουργίας των ξενοδοχειακών μονάδων ορεινών περιοχών, λόγω της εξίσωσης του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, προτάθηκε ρύθμιση αντίστοιχη εκείνης του ναυτιλιακού πετρελαίου για το 2012-2013. Κρίσιμη επίσης είναι για τους επιχειρηματίες και η διατήρηση του συντελεστή 3 ‰ για το φόρο ακίνητης περιουσίας των ιδιοχρησιμοποιούμενων ξενοδοχειακών ακινήτων, καθώς και αυτών που τελούν υπό το καθεστώς του sale and lease back.
Παράλληλα, προτάθηκαν η μείωση των τιμολογίων ΔΕΗ και ΔΕΥΑ και η προσαρμογή τους στα αντίστοιχα των κοινωφελών οργανισμών, η ισότιμη μεταχείριση των τουριστικών επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες του εξαγωγικού τομέα ως προς την επιβολή του ΕΕΤΗΔΕ, η θέσπιση ενιαίου φορέα Πνευματικών και Συγγενικών δικαιωμάτων και η καταβολή των εισφορών των ξενοδοχειακών και λοιπών τουριστικών επιχειρήσεων με κριτήριο χρέωσης την πληρότητα και την εποχικότητα, καθώς και η πλήρης απαλλαγή της υποχρεωτικής ασφάλισης στον ΟΑΕΕ για ξενοδοχειακές μονάδες κάτω των 10 δωματίων.
Αναφορικά με την αξιοποίηση των πόρων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος και του υπό σύσταση Περιφερειακού Ταμείου Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, με στόχο την ενίσχυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας, οι ενώσεις αιτήθηκαν τον επιδοτικό χαρακτήρα των κεφαλαίων, ενώ δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και στο πρόβλημα που έχει προκύψει με τα μη εγγυημένα από το Ελληνικό δημόσιο πυρόπληκτα δάνεια, για τα οποία πρότειναν αντίστοιχη ρύθμιση.
Ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση του ο Αδελφοποιημένος Πυρήνας των Ξενοδοχειακών Ενώσεων - Συλλόγων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατέληξε στις παρακάτω ομόφωνες αποφάσεις:
- Από τούδε και στο εξής να προχωρήσει δυναμικά με στόχο την αναπτυξιακή τουριστική πορεία της Πελοποννήσου και να είναι πάντα ενεργός σε κάθε προσπάθεια που θα έχει ως αντικείμενο την προαγωγή του τοπικού τουριστικού προϊόντος.
- Οι προτάσεις και τα αιτήματα που συζητήθηκαν στη σύσκεψη να προωθηθούν μέσω υπομνήματος, προς όλους τους αρμόδιους εμπλεκόμενους Πολιτειακούς Φορείς (υπουργεία, Περιφέρεια κλπ), το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, καθώς επίσης και προς όλα τα μέλη των Ξενοδοχειακών Ενώσεων - Συλλόγων της περιφέρειας Πελοποννήσου.
- Να προκληθούν συναντήσεις με τους εν λόγω θεσμικούς φορείς, αφενός μεν για την πληρέστερη ενημέρωσή τους επί των προαναφερθέντων θεμάτων, αφετέρου δε για την από κοινού εξεύρεση λύσεων ή συνεργασιών και
- Για την ισχυροποίηση του Αδελφοποιημένου Πυρήνα, να διερευνηθεί άμεσα η αναγκαιότητα για τη θεσμική νομιμοποίηση και κατοχύρωσή του, καθώς επίσης και η αναγκαιότητα εισχώρησης και των υπολοίπων Ενώσεων - Συλλόγων Καταλυμάτων Πελοποννήσου (Camping - Ενοικιαζόμενα Δωμάτια).
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα