Αίτηση καταχώρησης της ονομασίας «Φακή Εγκλούβης»

Τετάρτη, 12 Αύγουστος 2020 08:05 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Αίτηση καταχώρησης της ονομασίας  «Φακή Εγκλούβης»


Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, ανακοινώνεται ότι υποβλήθηκε αίτηση καταχώρησης της ονομασίας «Φακής Εγκλούβης», στο Ενωσιακό Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης κατά της οποίας έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος V της αρ. 261611/2007 ΚΥΑ -ΦΕΚ 406Β-) μέχρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένα στην Ελληνική Επικράτεια. Οι ενστάσεις κατατίθενται στη Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας, Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.