Ζητήματα του πρωτογενούς τομέα που χρονίζουν, στο νέο σχέδιο νόμου

Δευτέρα, 25 Μάιος 2020 21:38 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Ζητήματα του πρωτογενούς τομέα που χρονίζουν, στο νέο σχέδιο νόμου

Τη συνολική διευθέτηση θεμάτων που αφορούν αρμοδιότητες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τα οποία χρονίζουν χωρίς τις απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις επιχειρεί το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα» που κατατέθηκε την περασμένη Παρασκευή στη Βουλή προς επεξεργασία.

Συγκεκριμένα, στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τις άδειες σταβλισμού, τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, το πολλαπλασιαστικό υλικό, τα λιπάσματα, τις έγγειες βελτιώσεις αλλά και για τις αποζημίωσης των κτηνοτρόφων του Τυρνάβου, το ζωικό κεφάλαιο των οποίων επλήγη από σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια.
Ειδικότερα, όσον αφορά την κτηνοτροφία:
Πρώτον, με το Άρθρο 8, δίνεται παράταση για τις άδειες στάβλου μέχρι το τέλος του 2020.
Δεύτερον, με το Άρθρο 11, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αναλαμβάνει την εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης για όποιες Περιφέρειες δηλώσουν αδυναμία.
ρίτον, στο Άρθρο 21, προβλέπεται η καταβολή της επιχορήγησης 30 ευρώ ανά αιγοπρόβατο και 120 ευρώ ανά βοοειδές που δικαιούνταν οι κτηνοτρόφοι κατά τα έτη 2014 και 2015 για τη συμμετοχή τους στην εφαρμογή προγραμμάτων επιτήρησης ΜΣΕ και ΣΕΒ (σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια βοοειδών) ανεξάρτητα αν δείγματα νεκρών ζώων εξετάσθηκαν ή όχι για ΣΕΒ ή ΜΣΕ. Αφορά κυρίως τους κτηνοτρόφους Τυρνάβου και την επιχορήγηση για τους εκτροφείς βοοειδών, προβάτων ή αιγών εφόσον προσκόμισαν στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές νεκρά ζώα ηλικίας άνω των 24 ή 48 μηνών για τα βοοειδή και άνω των 18 μηνών για τις αίγες και τα πρόβατα. Κατά τα έτη 2014 και 2015 το ζωικό κεφάλαιο υπολογίζεται στα 6.583 στο σύνολο, εκ των οποίων 601 βοοειδή, 5.514 πρόβατα και 468 αίγες. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται στα 252 χιλ. ευρώ περίπου.

Παράλληλα, με το Άρθρο 9 για όλους τους μελισσοκόμους της χώρας, φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, καθιερώνεται υποχρεωτικά ατομική μελισσοκομική ταυτότητα, τα στοιχεία της οποίας τηρούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική – ψηφιακή μορφή και είναι σε πλήρη συμφωνία με τα δεδομένα του εθνικού ηλεκτρονικού μελισσοκομικού μητρώου.

Τέλος, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις βελτίωσης επί του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των εποπτευόμενων φορέων του ΥΠΑΑΤ, και ιδίως του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.
«Συνολικά με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται η νομοθετική κάλυψη κενών και αστοχιών με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ανάδειξη της γεωργίας, της αλιείας και της κτηνοτροφίας, ως βασικών πυλώνων για την οικονομική ανάπτυξη της υπαίθρου και την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της αγροτικής παραγωγής στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν», αναφέρει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ
του Ηλία Μακρή
Το κλίκ της ημέρας
του Ηλία Μακρή
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα