Πέντε προσλήψεις ναυαγοσωστών από το Δήμο Αν. Μάνης

Τρίτη, 16 Μάιος 2017 16:07 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Πέντε προσλήψεις ναυαγοσωστών από το Δήμο Αν. Μάνης

Την πρόσληψη πέντε ναυαγοσωστών ΔΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί κατ εξαίρεση τους τρεις συνολικά μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών), ανακοίνωσε ο Δήμος Αν. Μάνης, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών του.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ανατολικής Μάνης Τ.Κ. 22200 Γύθειο Λακωνίας, απευθύνοντάς την, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη: κ. Μπουνάκου Θεοδώρου (τηλ. επικοινωνίας: 27333 60357).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από Δευτέρα 15/5 μέχρι και την Παρασκευή 19/5 και ώρα 13:00.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του ΚΥΡ
Το κλίκ της ημέρας
του ΚΥΡ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα