Προσλήψεις για την πυρασφάλεια του Δήμου Σπάρτης

Έως την Παρασκευή 10/6 οι αιτήσεις

Δευτέρα, 06 Ιούνιος 2016 12:54 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Προσλήψεις για την πυρασφάλεια του Δήμου Σπάρτης

Συνολικά 33 άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών μηνών, αναζητά ο Δήμος Σπάρτης για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας-πυροπροστασίας.
Ειδικότερα, ο Δήμος Σπάρτης ψάχνει ένα άτομο ειδικότητας ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (εκσκαφέα -φορτωτή Β΄ ομάδας Δ΄ τάξης), τρία άτομα ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Γεωργικών Ελκυστήρων (τρακτέρ), οχτώ άτομα ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτου και 21 άτομα ειδικότητας ΥΕ Εργατών Πυροπροστασίας.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης (Δήμος Σπάρτης, Ευαγγελιστρίας 85-87 , ΤΚ. 23100 Σπάρτη Λακωνίας, απευθύνοντας την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης), υπόψη Πολύδωρου Αλεξάκη ή Νικολέττας Πλαγάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2731081866 εσωτ.117, 116).
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται έως την Παρασκευή 10 Ιουνίου.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του ΚΥΡ
Το κλίκ της ημέρας
του ΚΥΡ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα