Είκοσι προσλήψεις εργατών στο Δήμο Σπάρτης

Έως 15 Μαρτίου η υποβολή αιτήσεων

Τρίτη, 08 Μάρτιος 2016 16:23 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Είκοσι προσλήψεις εργατών στο Δήμο Σπάρτης

Σε πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού είκοσι ατόμων, για απασχόληση έως πέντε ημερομισθίων κατ’ άτομο για το μήνα Μάρτιο 2016, προχωρά ο Δήμος Σπάρτης, προκειμένου να  καλύψει πρόσκαιρες και  κατεπείγουσες ανάγκες του. Η ειδικότητα που ζητείται είναι ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, για την οποία δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα.

Γενικά προσόντα πρόσληψης
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα πρόσληψης τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο της πρόσληψης: 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν, 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας, 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Προθεσμία και τόπος
υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στο διάστημα από 8 έως 15 Μαρτίου, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης (οδός Ευαγγελιστρίας 85-87).

Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στο Πρόγραμμα Διαύγεια καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης.

«Άγχος εξετάσεων: Στέκομαι στα πόδια μου»

 

Ομιλία από το 2ο ΓΕΛ Σπάρτης στην ΠΕΣ

- See more at: http://www.lakonikos.gr/epikairothta/item/120933-agxos-eksetaseon-stekomai-sta-podia-mou#sthash.x7jhOozB.dpuf
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του ΚΥΡ
Το κλίκ της ημέρας
του ΚΥΡ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα