45 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

Στο πλαίσιο του έργου Λεύκτρο-Σπάρτη - Ζητούνται αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες, συντηρητές και εργατοτεχνίτες

Δευτέρα, 15 Φεβρουάριος 2016 14:38 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
45 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

Σε πρόσληψη 45 ατόμων επιστημονικού προσωπικού και εργατοτεχνιτών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προχωρά η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας.

Οι θέσεις προκηρύσσονται στο πλαίσιο του 10ου υποέργου «Αρχαιολογικές Εργασίες και Έρευνες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας (τέως Ε’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων) στο νομό Λακωνίας» του έργου «Αποπεράτωση οδικών υποδομών του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη», ενταγμένου στο Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» με ΚΑΕ 2010ΣΕ07180008. Η απασχόληση αφορά μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2016, με δυνατότητα παράτασης εφόσον παραταθεί το έργο.

Ειδικότερα, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

Ειδικότητα: ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στην προϊστορική αρχαιολογία
Αριθμός θέσεων: Τέσσερις θέσεις
Περιοχή απασχόλησης: Δ.Ε. Κοκκινόραχης, Αφυσσού και Πελλάνας (θέση Νεράκια και ΣΕΑ Πελλάνας) Δήμου Σπάρτης

Ειδικότητα: ΠΕ Αρχαιολόγος
Αριθμός θέσεων: Μία θέση
Περιοχή απασχόλησης: Δ.Ε. Κοκκινόραχης, Αφυσσού και Πελλάνας (θέση Νεράκια και ΣΕΑ Πελλάνας), Δήμου Σπάρτης

Ειδικότητα: ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων
Αριθμός θέσεων: Δύο θέσεις
Περιοχή απασχόλησης: Δ.Ε. Κοκκινόραχης, Αφυσσού και Πελλάνας (θέση Νεράκια και ΣΕΑ Πελλάνας), Δήμου Σπάρτης

Ειδικότητα: ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στην ομάδα Α’
Αριθμός θέσεων: Μία θέση
Περιοχή απασχόλησης: Δ.Ε. Κοκκινόραχης, Αφυσσού και Πελλάνας (θέση Νεράκια και ΣΕΑ Πελλάνας), Δήμου Σπάρτης

Ειδικότητα: ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στην ομάδα Β’
Αριθμός θέσεων: Μία θέση
Περιοχή απασχόλησης: Δ.Ε. Κοκκινόραχης, Αφυσσού και Πελλάνας (θέση Νεράκια και ΣΕΑ Πελλάνας), Δήμου Σπάρτης

Ειδικότητα: ΥΕ εργατοτεχνίτης για ανασκαφικές εργασίες
Αριθμός θέσεων: 36 θέσεις
Περιοχή απασχόλησης: Δ.Ε. Κοκκινόραχης, Αφυσσού και Πελλάνας (θέση Νεράκια και ΣΕΑ Πελλάνας), Δήμου Σπάρτης

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, α) είτε αυτοπροσώπως, β) είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, γ) είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής, οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία, έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων), στο γραφείο της γραμματείας της ΕΦ.Α.ΛΑΚ., (Αγησιλάου 59, Σπάρτη, ΤΚ 23100, υπόψη κου Νίκου Αποστολάκου ή κας Λυμπεράκη Νίκας) (τηλ. επικοινωνίας: 27310-25363).

Η προθεσμία υποβολής ορίζεται από τις 16/2 έως τις 22/2, κατά τις ώρες 08.00 – 15.00.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του ΚΥΡ
Το κλίκ της ημέρας
του ΚΥΡ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα