Εργάτες γενικών καθηκόντων αναζητά ο Δήμος Σπάρτης

Έως 18 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις

Παρασκευή, 12 Φεβρουάριος 2016 13:38 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εργάτες γενικών καθηκόντων αναζητά ο Δήμος Σπάρτης

Την πρόσληψη 20 εργατών γενικών καθηκόντων ανακοίνωσε ο Δήμος Σπάρτης, προκειμένου να  καλυφθούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες για το μήνα Φεβρουάριο.
 
Για την πρόσληψη δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα. Ωστόσο, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, να έχουν φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)
 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
-Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
-Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δ. Σπάρτης, οδός Ευαγγελιστρίας 85-87, από τις 12 έως και τις 18 Φεβρουαρίου.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του ΚΥΡ
Το κλίκ της ημέρας
του ΚΥΡ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα