Έξι θέσεις εργασίας στο Δήμο Ευρώτα

Προσλήψεις εργατών γενικών καθηκόντων

Τρίτη, 17 Νοέμβριος 2015 14:47 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Έξι θέσεις εργασίας στο Δήμο Ευρώτα

Στην πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού θα προχωρήσει ο Δήμος Ευρώτα, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του. Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν έξι εργάτες Γενικών Καθηκόντων ΥΕ, για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια ανά μήνα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, ενώ για την πρόσληψη δεν  απαιτούνται τυπικά προσόντα διορισμού.

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας, 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα ειδικά τυπικά προσόντα

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ευρώτα (δ/νση: Σκάλα Λακωνίας τηλ. 27353 60035) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Βασίλειος Σταθάκος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του ΚΥΡ
Το κλίκ της ημέρας
του ΚΥΡ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα