Εννέα προσλήψεις στη Λακωνία

Στο Δήμο Αν. Μάνης και στην Εφορεία Αρχαιοτήτων

Τετάρτη, 07 Οκτώβριος 2015 19:31 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εννέα προσλήψεις στη Λακωνία

Τρείς θέσεις
στο Δήμο Αν. Μάνης
Τρία άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών πρόκειται να προσλάβει το  ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Αν. Μάνης» που εδρεύει στο Γύθειο.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου: 1) Ένα άτομο με ειδικότητα ΔΕ Μαγείρων και διάρκεια απασχόλησης από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/72016, 2) Ένα άτομο με ειδικότητα ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας και διάρκεια απασχόλησης από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/72016 και 3) ένα άτομο με ειδικότητα ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και διάρκεια απασχόλησης από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/72016.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης, Ελευθερολακώνων 1, Γύθειο, Τ.Κ.23200, υπόψιν κας Μπερτζελέτου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2733360344).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της κατάστημα της υπηρεσίας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ανατολικής Μάνης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Έξι θέσεις εργασίας
στην ΕΦΑ Λακωνίας
Δύο αρχαιολόγους και τέσσερις εργατοτεχνίτες για ανασκαφικές εργασίες αναζητά για δίμηνη εργασία η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας, στο πλαίσιο του 4ου υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου ΕΣΠΑ «Δρόμος Νεάπολη-Μονεμβάσια».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, έως 14 Οκτωβρίου, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, στο γραφείο της γραμματείας της ΕΦΑΛΑΚ, είτε ταχυδρομικά, στη διεύθυνση Αγησιλάου 59 Σπάρτη ΤΚ 23100, υπόψη Νίκου Αποστολάκου ή Λυμπεράκη Νίκας (τηλ. επικοινωνίας: 27310-25363).

Σημειώνεται ωστόσο, πως σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του ΚΥΡ
Το κλίκ της ημέρας
του ΚΥΡ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα