20 προσλήψεις εργατών στο Δήμο Σπάρτης

Υποβολή αιτήσεων από 7 έως 12 Οκτωβρίου

Τρίτη, 06 Οκτώβριος 2015 15:25 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
20 προσλήψεις εργατών στο Δήμο Σπάρτης

Την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού έως είκοσι ατόμων για την κάλυψη πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών του, ανακοίνωσε ο Δήμος Σπάρτης.

 Η απασχόληση θα έχει διάρκεια από 15 έως 31 Οκτωβρίου και αφορά πέντε ημερομίσθια κατ΄ άτομο, με ειδικότητα «εργάτες γενικών καθηκόντων», για την οποία δεν  απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα.
 
Γενικά προσόντα πρόσληψης
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα πρόσληψης τόσο κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο της πρόσληψης.
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας, 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα
(καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)

Προθεσμία για υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης (οδός Ευαγγελιστρίας 85-87), στο διάστημα από τις 7 Οκτωβρίου έως και τις 12 Οκτωβρίου 2015.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του ΚΥΡ
Το κλίκ της ημέρας
του ΚΥΡ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα