Τέσσερις προσλήψεις στα ΕΛΤΑ της Λακωνίας

Με ειδικότητες ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και ΔΕ Διανομέων

Τρίτη, 29 Σεπτέμβριος 2015 15:20 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Τέσσερις προσλήψεις στα ΕΛΤΑ της Λακωνίας

Την πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των ταχυδρομικών καταστημάτων Σπάρτης και Γυθείου, ανακοίνωσαν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ΑΕ. Πρόκειται για προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έξι μηνών.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:
Για το κατάστημα Σπάρτης: 1) ένας υπάλληλος ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και 2) ένας υπάλληλος ΔΕ Διανομέων
Για το κατάστημα Γυθείου: 1) ένας υπάλληλος ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και 2) ένας υπάλληλος ΔΕ Διανομέων
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.

Κύρια προσόντα
1. οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
2. Άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α (σταδιακής πρόσβασης), εκτός του μοτοποδηλάτου, η οποία να είναι σε ισχύ.

Τα κύρια προσόντα που απαιτούνται για καθεμία από τις ειδικότητες ΔΕ είναι τα ακόλουθα:

ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών ΤΕΕ, ανεξαρτήτως ειδικότητας, ή Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών ΤΕΕ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Απολυτήριος τίτλος: Ενιαίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή ΤΕΛ, ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

ΔΕ Διανομέων
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας. Για την ειδικότητα των διανομέων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απαιτείται επίσης άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α’ (σταδιακής πρόσβασης), εκτός του μοτοποδηλάτου.

Υποβολή
αιτήσεων
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται στο υποκατάστημα ΕΛΤΑ – Μονάδα Διανομής Σπάρτης (ΤΚ 231 00, τηλ. 27310 24920, υπεύθυνος Λαζαράκος Ηλίας) και στο υποκατάστημα ΕΛΤΑ Γυθείου (ΤΚ 232 00, τηλ. 27330 22285, υπεύθυνος Χαντζάρας Δημήτριος).

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του ΚΥΡ
Το κλίκ της ημέρας
του ΚΥΡ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα