Οκτώ προσλήψεις στο Δήμο Ευρώτα

Για τη στελέχωση τριών παιδικών σταθμών

Δευτέρα, 21 Σεπτέμβριος 2015 19:08 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ ατόμων, για τη στελέχωση των παιδικών σταθμών Αγίου Ιωάννη, Κροκεών και Βλαχιώτη,  ανακοίνωσε το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμου Ευρώτα «Νικηφόρος Βρεττάκος». Οι ζητούμενες ειδικότητες είναι οι εξής: ΔΕ Μαγείρων, ΥΕ Εργατών/-τριών και ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων.

Η απασχόληση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/8/2016 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο (εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα, Ιωάννης Λιναρδάκου 5, Σκάλα Λακωνίας, ΤΚ 23051», απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Σοφίας Κωσταρέλου (τηλέφωνο επικοινωνίας 27353 60038).   

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/8/2016 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Σπανός Γεώργιος