20 εργάτες γενικών καθηκόντων προσλαμβάνει ο Δήμος Ευρώτα

Μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου η υποβολή αιτήσεων

Τρίτη, 01 Σεπτέμβριος 2015 12:53 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
20 εργάτες γενικών καθηκόντων προσλαμβάνει ο Δήμος Ευρώτα

Στην πρόσληψη 20 ατόμων εργατικού και τεχνικού προσωπικού για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα (Σεπτέμβριο), θα προχωρήσει ο Δήμος Ευρώτα, με απόφαση του ΔΣ, ύστερα από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικ. έτους 2015. Συγκεκριμένα, οι προσλήψεις θα γίνουν με ειδικότητα ΥΕ 16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων, για την οποία δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα διορισμού (παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997). Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας, 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα ειδικά τυπικά προσόντα

Προθεσμία και τόπος
υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ευρώτα (Δ/νση: Σκάλα Λακωνίας, τηλ: 27353 60035) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Σταθάκος Βασίλειος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέχρι και τις 5 Σεπτεμβρίου.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του ΚΥΡ
Το κλίκ της ημέρας
του ΚΥΡ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα