20 προσλήψεις εργατών στο Δήμο Σπάρτης

Για απασχόληση από 12 έως 31 Αυγούστου

Δευτέρα, 03 Αύγουστος 2015 21:20 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
20 προσλήψεις εργατών στο Δήμο Σπάρτης

Ανακοίνωση για την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού έως είκοσι ατόμων, από 12 έως 31 Αυγούστου, για απασχόληση πέντε ημερομισθίων κατ’ άτομο, εξέδωσε ο Δήμος Σπάρτης. Σκοπός της προκήρυξης είναι η κάλυψη πρόσκαιρων και επειγουσών αναγκών των υπηρεσιών του.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα πρόσληψης τόσο κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο της πρόσληψης. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 10η Αυγούστου.


Αναγκαία προσόντα
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.


Απαραίτητα δικαιολογητικά
  Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)


Προθεσμία
και τόπος υποβολής
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης που βρίσκεται στη Σπάρτη (οδός Ευαγγελιστρίας 85-87), από την Τρίτη 4 Αυγούστου έως και τη Δευτέρα 10 Αυγούστου.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του ΚΥΡ
Το κλίκ της ημέρας
του ΚΥΡ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα