Προσλήψεις για πυροπροστασία στο Δήμο Ευρώτα

Έως 9 Ιουλίου οι αιτήσεις

Τρίτη, 07 Ιούλιος 2015 12:50 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Προσλήψεις για πυροπροστασία  στο Δήμο Ευρώτα

Έντεκα άτομα αναζητά ο Δήμος Ευρώτα προκειμένου να καλύψει κατεπείγουσες εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες προστασίας των δασικών εκτάσεων της περιοχής. Ο Δήμος Ευρώτα ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μέχρι δύο μήνες (13/7 έως 12/9) και συγκεκριμένα την πρόσληψη 11 ατόμων κατηγορίας ΥΕ κλάδου ΥΕ 16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, ηλικίας από 18 έως 65 ετών και να είναι υγιείς, αρτιμελείς και να έχουν φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν.

Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Ευρώτα (Δημοτικό Κατάστημα Βλαχιώτη 1ος όροφος), στην αρμόδια υπάλληλος Χαγιά Θεοδώρα (τηλ. επικ.:2735 3 60217), εντός προθεσμίας τριών ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, δηλαδή έως και Πέμπτη 9 Ιουλίου.