8 προσλήψεις εργατών στη ΔΕΥΑ Ανατ. Μάνης

Έως 6  Ιουλίου η υποβολή αιτήσεων

Πέμπτη, 02 Ιούλιος 2015 19:37 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
8 προσλήψεις εργατών στη ΔΕΥΑ Ανατ. Μάνης

Η ΔΕΥΑ Ανατολικής Μάνης προτίθεται να προβεί στην πλήρωση θέσεων συνολικά οκτώ ατόμων, με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών ύδρευσης, οι οποίοι θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο μηνών.

Τυπικά προσόντα διορισμού δεν απαιτούνται, ενώ τα γενικά προσόντα πρόσληψης είναι: 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών, 2. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

Προκειμένου για προσλήψεις σε υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δημόσιου Τομέα ή σε ΟΤΑ δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι Έλληνες πολίτες. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996. Γίνονται, επίσης, δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν με την αίτηση τους: 1. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, 2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση), ή εφόσον έχουν το κώλυμα διορισμού όπως ορίζονται στο άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, που οφείλονται σε προηγούμενη εγκληματική δράση και για τα οποία έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο, τότε θεωρείται ότι τα κωλύματα δεν ισχύουν, 3. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν το χρόνο απασχόλησης τους σε φορείς του Δημόσιου Τομέα του άρθρου 1 παρ.1 του Ν.3812/2009, κατά τους 12 τελευταίους μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη ΔΕΥΑΑΜ (Γύθειο Λακωνίας, Ι. Ξανθάκη, ΤΚ 23200) και ειδικότερα στον κ. Ζαχαρία Τσιγκάκο, έως τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015. Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον αρμόδια υπάλληλο της ΔΕΥΑΑΜ, κ. Τσιγκάκο στο τηλ. 27330 24393.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του ΚΥΡ
Το κλίκ της ημέρας
του ΚΥΡ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα