20 προσλήψεις εργατών στο Δήμο Ευρώτα

Σήμερα τα οριστικά αποτελέσματα για την Κοινωφελή Εργασία

Τετάρτη, 01 Ιούλιος 2015 19:21 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
20 προσλήψεις εργατών στο Δήμο Ευρώτα

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ο Δήμος Ευρώτα θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό, για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα,   συνολικού αριθμού 20 ατόμων με ειδικότητα ΥΕ 16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

Για τις προσλήψεις δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα διορισμού, ενώ οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας, 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα ειδικά τυπικά προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ευρώτα (Δ/νση: Σκάλα Λακωνίας), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Βασίλειος Σταθάκος.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 27353 60035.

Αναρτώνται οι οριστικοί πίνακες
για την Κοινωφελή Εργασία  
Εν τω μεταξύ, σήμερα Πέμπτη, στις 11 το πρωί, θα γίνει η ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε επιβλέποντες φορείς για 32.433 θέσεις πλήρους απασχόλησης».

Οι επιλεγέντες για τοποθέτηση άνεργοι καλούνται να προσέλθουν άμεσα στις Υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ2) στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι, προκειμένου να παραλάβουν Συστατικό Σημείωμα Υπόδειξης και να παρουσιαστούν στους επιβλέποντες φορείς. Για τη διαδικασία υπόδειξης και την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών στους επιβλέποντες φορείς οι ωφελούμενοι άνεργοι μπορούν να ενημερωθούν από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr και από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του ΚΥΡ
Το κλίκ της ημέρας
του ΚΥΡ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα