18 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μονεμβασίας

Υποβολή αιτήσεων έως 6 Ιουλίου

Πέμπτη, 25 Ιούνιος 2015 15:52 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
18 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μονεμβασίας

Στην πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, προχωρά ο Δήμος Μονεμβασίας.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν:
α) Εννέα εργάτες καθαριότητας (για 4 μήνες), β) πέντε οδηγοί απορριμματοφόρου (για 6 μήνες), γ) ένας χειριστής μηχανημάτων έργου – ισοπεδωτή (για 5 μήνες) και δ) τρείς χειριστές μηχανημάτων έργου – εκσκαφέα- φορτωτή (για 5 μήνες).  

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στο Δήμο Μονεμβασίας μέχρι και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο -εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή- είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Δήμος Μονεμβασίας, ΤΚ 23052 Μολάοι, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας (υπόψιν κ. Κολλιάκου Παναγιώτας ).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 27323 60524 (κ. Κολλάκου Παναγιώτα).

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Σπανός Γεώργιος