Δύο προσλήψεις ναυαγοσωστών στο Δήμο Μονεμβασίας

Έως 29/6 η υποβολή αιτήσεων

Τετάρτη, 24 Ιούνιος 2015 18:52 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Δύο προσλήψεις ναυαγοσωστών στο Δήμο Μονεμβασίας

Προσωπικό δύο ατόμων για τη ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας «Παχιά Άμμος» στην Πλύτρα και της παραλίας «Τηγάνια» στην Ελιά, θα προσλάβει η Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας. Οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν για δύο μήνες, στα πλαίσια των αναγκών του προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες». Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 21 έως  40 ετών.

Απαραίτητα
δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας, 2. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας ναυαγοσώστη, 3. Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν  1599/1986  στην  οποία  να  δηλώνουν  αν  το  αμέσως προηγούμενο  δωδεκάμηνο  που  συμπληρώνεται  κατά  την  τελευταία  ημέρα  της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη), 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης (Νεάπολη Λακωνίας, τηλ. 27343 60115) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Κωστάκος.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του ΚΥΡ
Το κλίκ της ημέρας
του ΚΥΡ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα