Τρεις θέσεις εργασίας στο Δήμο Αν. Μάνης

Προσλήψεις δύο εργατών καθαριότητας και ενός μάγειρα

Τρίτη, 21 Απρίλιος 2015 14:32 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Τρεις θέσεις εργασίας στο Δήμο Αν. Μάνης

Στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνης διάρκειας) αναμένεται να προχωρήσει το Νομικό Πρόσωπο «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης», όπως ανακοινώθηκε με σχετική ανάρτηση στη «Διαύγεια».

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν: 1) Δύο υπάλληλοι, με ειδικότητα ΥΕ16 Προσωπικό Καθαριότητας -Βοηθητικών Εργασιών. Για την ειδικότητα των ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/97, 2) Ένας υπάλληλος με ειδικότητα ΔΕ Μαγείρων. Για την ειδικότητα των ΔΕ Μαγείρων, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ΔΕ Μαγείρων.

Για τις ανωτέρω ειδικότητες θα πρέπει οι υποψήφιοι να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

Σημειώνεται ότι η χρονική διάρκεια της πρόσληψης θα είναι δύο μήνες.

Απαραίτητα
δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας, 2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

Προθεσμία
και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο γραφείο του ΝΠ στο Δημοτικό Κατάστημα Γυθείου, (αρμόδιος υπάλληλος: Μπερτζελέτου Μαρία, τηλ. 27333 60344)

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα ανάρτησης στο χώρο ανακοινώσεων του ΝΠ, δηλ. έως και την Πέμπτη 23 Απριλίου 2015.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του Ηλία Μακρή
Το κλίκ της ημέρας
του Ηλία Μακρή
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Σπανός Γεώργιος