Τι προβλέπει ο νέος αυστηροποιημένος Αντικαπνιστικός Νόμος

Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2019 21:41 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Τι προβλέπει ο νέος αυστηροποιημένος Αντικαπνιστικός Νόμος

Γράφει ο Χρήστος Τσίχλης, δικηγόρος
Αρμοδιότητα για την διαπίστωση των παραβάσεων και επιβολή κυρώσεων θα έχει πλέον το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Παράλληλη αρμοδιότητα θα έχει η δημοτική αστυνομία, οι υγειονομικές υπηρεσίες των ΟΤΑ και οι λιμενικές αρχές στην περιοχή ευθύνης τους. Καθιερώνεται τηλεφωνική γραμμή, όπου οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν καταγγελίες. Η απαγόρευση επεκτείνεται εφεξής πέραν των κλειστών χώρων και στους υπαίθριους χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ψυχαγωγίας και συγκέντρωσης ανηλίκων, π.χ. παιδικές χαρές, με πρόστιμο 200 ευρώ για τους παραβάτες καπνιστές και 500 ευρώ για τους διαχειριστές του χώρου.

Η κατανάλωση προϊόντων καπνού, απαγορεύεται στους ακόλουθους χώρους:
1) Σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους κλειστούς ή στεγασμένους, που χρησιμοποιούνται για την παροχή εργασίας. 2) Σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδίως καταστήματα παρασκευής και προσφοράς φαγητών, ποτών, γλυκισμάτων, παρασκευής γάλακτος, μικτών καταστημάτων και κέντρων διασκέδασης. 3) Σε όλους τους κλειστούς χώρους αναμονής. 4) Στους σταθμούς μεταφορικών μέσων και λιμένων. 5) Σε όλα τα κυλικεία. 6) Σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 7) Στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών.

Κλείνουν όλα τα «παραθυράκια»
και κενά του προηγούμενου νόμου
Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντικαπνιστική προσπάθεια στην Ελλάδα ξεκινά πριν από 154 χρόνια με βασιλικό διάταγμα «περί απαγορεύσεως του καπνίζειν εντός των δημοσίων γραφείων και καταστημάτων» ως προληπτική ενέργεια για ενδεχόμενες πυρκαγιές. Το διάταγμα υπέγραφε μάλιστα «εν ονόματι του βασιλέως», η βασίλισσα Αμαλία.

Τι ίσχυε μέχρι σήμερα: Ακόμη και με την απειλή του αυτόφωρου ήταν αντιμέτωποι οι καπνιστές που αρνούνται να συμμορφωθούν με το νόμο της καθολικής απαγόρευσης καπνίσματος, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή από 1η Σεπτεμβρίου 2010. Ο νόμος προέβλεπε πλήρη απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους και σε όλους τους χώρους εργασίας. Ο πρώτος μήνας λειτούργησε ως "περίοδος χάριτος", καθώς γίνονταν μόνο συστάσεις, οι οποίες όμως, αξίζει να σημειωθεί, ότι λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, εφόσον μια επιχείρηση ή ένας καπνιστής υποτροπιάζουν αργότερα και το φαινόμενο επαναληφθεί.

Ο νόμος 3868/2010 «Αναβάθμιση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις» προβλέπει μέτρα ολικής απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους, αλλά και τους ιδιωτικούς εργασιακούς χώρους (τροποποιεί τους νόμους 3730/2008 και 3370/2005).

Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα από 1/9/2010 σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους και ιδιωτικούς εργασιακούς χώρους, που δεν έχουν την δυνατότητα δημιουργίας χώρων καπνιζόντων. Για τα καζίνο και τα κέντρα διασκέδασης άνω των 300 τ.μ. με ζωντανή μουσική, η απαγόρευση ισχύει από 1/6/2011. Αρμόδιες Αρχές, όπως ορίζονται στον Ν 3868/2010, για τον έλεγχο των παραβάσεων του καπνίσματος, τη βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων, είναι οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, η δημοτική αστυνομία και οι λιμενικές αρχές στην περιοχή ευθύνης τους. Δεν υπήρχε αρμοδιότητα της ελληνικής αστυνομίας.

Απαγορεύεται η κάθε είδους διαφήμιση και προώθηση προϊόντων καπνού σε όλους τους εξωτερικούς, υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους. Εξαιρούνται οι εσωτερικοί χώροι των σημείων πώλησης προϊόντων καπνού.

Ως εξωτερικός χώρος νοείται και η πρόσοψη και λοιπές πλευρές του κουβουκλίου, οι τέντες και ο περιβάλλων χώρος του περιπτέρου. Στους εσωτερικούς χώρους περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι κινηματογράφοι, τα θέατρα, οι στρατιωτικές μονάδες, τα Δικαστήρια, όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα ξενοδοχεία και πάσης φύσεως τουριστικά καταλύματα, καθώς και τα εμπορικά καταστήματα. Διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται η προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων προϊόντων καπνού στους κινηματογράφους.

Ως «εσωτερικός χώρος», για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται και το αίθριο ή ο χώρος με συρόμενη ή αποσπώμενη οροφή, όπως και κάθε χώρος, με σκέπαστρο και ταυτόχρονα κλεισμένος με οποιονδήποτε τρόπο περιμετρικά.

Στο Υπουργείο Υγείας αρμόδια για θέματα καπνού και αλκοόλ είναι η Διεύθυνση Εξαρτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας. Ενώ, οι λέξεις «Η Ειδική Υπηρεσία» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Η Διεύθυνση Εξαρτήσεων». Τα όργανα ελέγχου της εφαρμογής της νομοθεσίας για την απαγόρευση του καπνίσματος υποχρεούνται να υποβάλουν εξαμηνιαίες αναφορές και στατιστικά στοιχεία στη Διεύθυνση Εξαρτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας. Με βάση τις αναφορές και τα στοιχεία αυτά συντάσσεται ετήσια έκθεση, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Υγείας.

Η παράβαση των διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσματος από τους δημόσιους λειτουργούς, τους δημοσίους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, στους χώρους όπου είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την πειθαρχική ευθύνη τους. Σε όσους καπνίζουν ή καταναλώνουν προϊόντα καπνού κατά παράβαση του άρθρου 3 επιβάλλεται πρόστιμο 50 έως 500 ευρώ. Η υποτροπή λαμβάνεται υπόψη για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου.

Σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας των χώρων της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3, που ανέχεται την παραβίαση της διατάξεων του άρθρου 3, επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Η υποτροπή λαμβάνεται υπόψη για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου. Στην τέταρτη υποτροπή ανακαλείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με απόφαση της αρχής η οποία την χορήγησε, για χρονικό διάστημα δέκα ημερών. Στην πέμπτη υποτροπή ανακαλείται οριστικά η άδεια λειτουργίας με απόφαση της αρχής, η οποία την χορήγησε.

Σε όσους πωλούν προϊόντα καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους ή ανέχονται παραβίαση της σχετικής διάταξης του παρόντος, επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Η υποτροπή λαμβάνεται υπόψη για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου. Στην τέταρτη υποτροπή ανακαλείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας με απόφαση της αρχής, η οποία την χορήγησε, για χρονικό διάστημα δέκα ημερών. Στην πέμπτη υποτροπή ανακαλείται οριστικά η άδεια λειτουργίας με απόφαση της αρχής, η οποία την χορήγησε. Το ίδιο ισχύει και για όσους παραβιάζουν τις διατάξεις σχετικά με τη διαφήμιση προϊόντων καπνού.

Πέραν των ανωτέρω, κυρώσεις που προβλέπονται από άλλους νόμους, διατηρούνται. Με απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών, Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και άλλων συναρμόδιων Υπουργών, καθορίζονται τα όργανα, η διαδικασία ελέγχου, πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των πιο πάνω προστίμων, το ύψος των προστίμων, τα κριτήρια επιμέτρησης του ύψους του προστίμου, η διαδικασία είσπραξης των προστίμων, όπως και η διάθεση.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΘΡΑ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Σπανός Γεώργιος